Ga naar hoofdinhoud

Maatschappelijk betrokken investeren is het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving. Dit levert niet altijd financieel winst op, maar de voordelen zijn niet in geld uit te drukken: het Social Return on Investment (SROI).

Uw organisatie krijgt maatschappelijk gezicht, individuele medewerkers kunnen zich ontwikkelen en de onderlinge samenwerking wordt sterker.

Bij aanbestedingen stelt de overheid steeds vaker de verplichting om langdurig werklozen of mensen met een arbeidshandicap in te zetten. Of om op een andere manier iets terug te geven aan de samenleving. Ook dit is Social Return on Investment (SROI). Veel bedrijven ervaren dit als een blok aan het been. Maar dit hoeft niet! Sterker, het kan juist een kracht worden van uw bedrijf als het op de juiste manier wordt aangepakt.

In alle gevallen verbindt Buro Hurkmans & Houtman op een slimme manier en maximaliseert daardoor de sociale waarde van uw bedrijf.

SROI komt in vele vormen voor, Buro Hurkmans & Houtman is een serieuze (sparring)partner op dit gebied.

Alle voordelen van maatschappelijk betrokken investeren op een rij

Hoe uw investering belastingvoordeel op kan leveren

Alle voordelen van maatschappelijk betrokken investeren op een rij

Voor de organisatie

 • Waardering door de omgeving: de samenleving doet een appèl op het bedrijfsleven om zich maatschappelijk in te zetten en rekent bedrijven hierop af. Onderzoek van CSR Europe toont aan dat 80% van de Nederlandse consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
 • Goed imago: de perceptie van het bedrijf door stakeholders en maatschappij wordt er positief door beïnvloed.
 • Grotere naamsbekendheid
 • Onderscheiding van concurrenten
 • Uitbreiding netwerk
 • Strategische samenwerking met externe partijen
 • Toegang tot nieuwe markten
 • Toegang tot nieuwe kennis
 • Voedingsbodem voor nieuwe producten en / of diensten
 • Aantrekkelijke werkgever voor (nieuwe) werknemers
 • Hogere omzet als gevolg van bovengenoemde effecten

Voor het team

 • Gemeenschappelijke cultuur: normen en waarden binnen het team worden versterkt.
 • Teambuilding: maatschappelijke activiteiten versterken de teamgeest tussen medewerkers.
 • Samenwerking: maatschappelijke activiteiten versoepelen de onderlinge communicatie tussen medewerkers.

Voor de medewerker

 • Trots: medewerkers zijn trots omdat hun werkgever zich inzet voor de samenleving.
 • Betrokkenheid: medewerkers raken meer persoonlijk betrokken bij de organisatie waar ze werken, omdat deze hun de kans biedt om zich in te zetten voor anderen. Ze worden aangesproken als mens i.p.v als werknemer.
 • Persoonlijke ontwikkeling: medewerkers leren, omdat zij hun competenties toepassen in een andere context.
 • Talentontwikkeling: onalledaagse activiteiten brengen onvermoede talenten in mensen naar boven.
 • Zingeving: medewerkers vinden maatschappelijke activiteiten zinvol.
 • Nieuwe ontmoetingen, netwerken
 • Doorbreken van routine
 • Blikverruiming, waardering voor anderen
 • Inspiratie
 • Plezier

Bron: MVO Nederland

Hoe uw investering belastingvoordeel op kan leveren

Waarom zou ik als bedrijf een cultureel en/of maatschappelijk doel sponsoren?

Als onderneming doe je meer dan alleen omzet draaien: je staat midden in de maatschappij. Doneren aan culturele doelen versterkt die maatschappelijke band. Maar er zijn meer redenen om te doneren:

 • omdat het culturele doel past bij de aard van de onderneming,
 • omdat het goede netwerkmogelijkheden biedt,
 • omdat het past binnen de MVO doelstellingen.

En wat doet de Belastingdienst met onze bedrijfsdonatie?

Geven aan cultuur als bedrijf kan aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting. De Belastingdienst maakt een onderscheid tussen donaties met zakelijk belang en donaties zonder zakelijk belang.

Donaties mét zakelijk belang: aftrekbare kostenpost

In de praktijk geldt dit voor de meeste donaties. Deze worden als zakelijke kosten gezien. Bijvoorbeeld:

 • ter ondersteuning van marketing (reclame) doelstelling
 • ten behoeve van het onderhouden van zakenrelaties
 • als er sprake is van een concrete tegenprestatie (vrijkaartjes, naamsvermelding, ruimtegebruik)

Tip: besteed aandacht aan de donatie op de eigen website of in de eigen nieuwsbrief met bijvoorbeeld een foto en informatie over het culturele doel: dan is het verband tussen het bedrijf en het culturele doel duidelijker en zal de donatie eerder aangemerkt worden als een met zakelijk belang.

Donaties zónder zakelijk belang: aftrekbare gift

Donaties zonder zakelijk belang worden gezien als een gift. Bij culturele doelen met een ANBI status kan er gebruik gemaakt worden van de giftenaftrek. Deze bedraagt maximaal 50% van de fiscale winst per jaar met een maximum van €100.000,-. Er mag 1,5 keer van het bedrag afgetrokken worden. Deze extra aftrek mag worden toegepast over maximaal €5.000,- van de gift.

Zakelijke donaties en btw

Is er sprake van een directe tegenprestatie voor de donatie, zoals bijvoorbeeld vrijkaarten of speciale activiteiten, dan moet de culturele instelling btw in rekening brengen. Deze is voor de onderneming aftrekbaar. Is de culturele instelling vrijgesteld van btw, dan geldt dit niet.

Bron: de Belastingdienst

Back To Top