Ga naar hoofdinhoud

Onze expertise op het terrein van publieke gezondheid hebben wij opgedaan in Rotterdam. We zijn expert in projectmanagement voor wat betreft gezonde leefstijl projecten, maar hebben ook ervaring op andere terreinen, waaronder aanbestedingstrajecten voor gemeenten.  Voor Gemeente Rotterdam hebben we recentelijk een aantal aanbestedingstrajecten begeleid op gebied van mantelzorg en scholingsaanbod voor vrijwilligers. Verder hebben we gewerkt voor diverse gemeentelijke programma’s zoals Lekker Fit!,  Gezonde Schoolkantine en als JOGG-regisseur (Jongeren op Gezond Gewicht). We zijn de grondleggers geweest van het wijkgericht werken wat betreft gezonde leefstijl projecten.
Tot slot hebben we hebben ruimschoots ervaring in het verzorgen van workshops aan groepen van diverse pluimage en het ontwikkelen van educatief materiaal voor zowel volwassenen als kinderen. 

Als leefstijlcoach handelen we op het snijvlak tussen zorg, welzijn en preventie. Als leefstijlcoach zijn we het eerste aanspreekpunt voor de deelnemer en wanneer nodig verwijzen we door naar bijvoorbeeld fysiotherapeut, diëtist of psycholoog voor specifieke behandeling. We zijn professioneel geschoold bij de MARK Academy (post HBO), gecertificeerd voor de Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI) CooL en Beweegkuur, aangesloten bij de Beroepsvereniging van Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) en in het bezit van een AGB code. Regelmatig volgen we aanvullende trainingen.
We werken vanuit onze praktijk aan de Blaak in Rotterdam-Centrum samen met fysiotherapie Abutan.

Waar nodig vergroten we onze expertise en werken we samen met andere, ervaren, professionals. Die net als wij een positieve gezondheid voor jong en oud belangrijk vinden. We zijn aangesloten bij Gezond010.

Back To Top