Ga naar hoofdinhoud

Een ongezond gewicht en ongezonde leefstijl zijn vaak de eerste tekenen van disbalans in een mensenleven en is de eerste aanleiding om aan de slag te gaan. Wij coachen en begeleiden mensen naar gezonde(re) dagelijkse gewoonten. Oók werken we samen aan de onderliggende oorzaken van de disbalans. Wij geloven dat we alleen zo duurzame en diepgaande gedragsverandering kunnen realiseren. We bieden uw patiënt de mogelijkheid om deel te nemen aan CooL (Coaching op Leefstijl) of Beweegkuur.

De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel motivatie als gedrag. Tijdens het traject ligt de regie bij de deelnemer zelf en heeft de leefstijlcoach een ondersteunende rol. Belangrijke thema’s die aan bod komen: voeding, beweging, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. Het is de deelnemer die bepaalt met welk thema hij/zij aan de slag gaat en in welke vorm.

CooL en Beweegkuur zijn twee van de drie leefstijl interventies die door de zorgverzekeraars is goedgekeurd en vanaf 2019 onder de basisverzekering valt. Iedereen met een hulpvraag op gebied van overgewicht, in combinatie met andere risicofactoren zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten komen in aanmerking voor CooL en Beweegkuur. Voor deelname aan en vergoeding van dit 2-jarig traject is een verwijsbrief van de (huis)arts of praktijkondersteuner nodig.

Wat zijn de inclusiecriteria?:

  • mensen met obesitas (BMI  30) 
  • mensen met overgewicht (BMI  25 en  30) en een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 en/of hart­ en vaatziekten 
  • mensen met overgewicht (BMI  25 en  30) en co morbiditeit: diabetes type 2, hart­ en vaatziekten, artrose en/of slaapapneu 
  • jongeren vanaf 16 jaar, als aannemelijk is dat ze meer baat hebben bij een programma voor volwassenen dan voor jongeren.

Bent u met uw huisartsenpraktijk/medisch centrum aangesloten bij de zorggroep IZER? Wij ook! U kunt uw patiënt daarom eenvoudig via ‘VIP live’ naar ons doorverwijzen voor Beweegkuur. Verder werken wij voor het gedeelte ‘bewegen onder begeleiding’ nauw samen met Fysiotherapie Karin Abutan.

Lees meer over de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI):

Leefstijl & vitaliteit coaching
Back To Top